Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

KT Kuntatyönantajat

Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2019

Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2019Statistikbroschyren innehåller statistik över personalen och lönerna i kommunsektorn. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på Statistikcentralens kommunala lönestatistik i oktober 2018.

Medellönen i kommunsektorn var 3 215 euro i månaden. Kommunerna och samkommunerna hade totalt 421 000 anställda.

Du kan också beställa publikationen, som är gratis.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 2019-003-3
År 2019
Utgivare KT Kommunarbetsgivarna

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek