Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Korento Sari, Mehtonen Mikko & Salenius Maria

Kehittyvä tarkastuslautakunta tavoitteiden toteutumisen ja tuloksellisuuden arvioijana

Kehittyvä tarkastuslautakunta tavoitteiden toteutumisen ja tuloksellisuuden arvioijanaKunnassa on erilaisia tarkastus- ja arviointitoimijoita, joilla kullakin on eri tehtävät ja näkökulmat, mutta myös yhdyspintoja. Kuntalain mukaan kunnissa tulee olla tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Kuntalain vuoden 2015 uudistuksen yhteydessä hallinnon ja talouden tarkastusta koskevaan sääntelyyn ei tehty suuria muutoksia. Yksi uusi tehtävä tarkastuslautakunnille kuitenkin annettiin – sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja sidonnaisuusilmoitusten tiedoksi saattaminen valtuustolle. Lisäksi uudessa laissa korostetaan tuloksellisuuden arviointia.

Relaterade produkter

Kehittyvä tarkastuslautakunta tavoitteiden toteutumisen ja tuloksellisuuden arvioijana

Uppgifter om publikationen

Pris 8.00 €
Beställningsnummer 509506
ISBN 978-952-293-615-8
År 2018
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordutvärdering, kommuner, revisionsnämnder, revision, ekonomi, intern revision