Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

KT Kuntatyönantajat

Årsberättelsen 2018

Årsberättelsen 2018De kommunala avtalsförhandlingarna nådde sin kulmen då vi fick till stånd ett förhandlingsresultat i början av år. Under förhandlingarna uppnådde vi arbetsfred. Avtalsperioden är två år och två månader och går ut i slutet av mars 2020.

Högre sysselsättning var ett viktigt mål för oss i både arbetsmarknadsuppgörelserna och den övriga intressebevakningen. Under 2018 förbättrades sysselsättningsgraden betydligt och utgifterna för sysselsättningen minskade. De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgifter kunde sänkas.
Vi bevakade som central arbetsmarknadsorganisation de kommunala arbetsgivarnas intresse i mer än hundra två- och trepartsarbetsgrupper.
Vi utförde mycket beredningsarbete av och gav förändringsstöd inför landskaps- och vårdreformen, men regeringens förslag föll.
Årsberättelsen 2018 kan också läsas på arsberattelse.kt.fi

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 2019-002-1
År 2019
Utgivare KT Kuntatyönantajat

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek