Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Anvisning för kommunernas webbkommunikation

Anvisning för kommunernas webbkommunikationAnvisningen för kommunernas webbkommunikation behandlar webbkommunikationen ur ett brett perspektiv - från lagstiftning till användning av sociala medier.

Handboken behandlar också upphandlingen av webbtjänster, utgångspunkterna för planeringen och arbetsformer och arbetsfördelning i innehållsproduktionen. Krisinformation på nätet behandlas i ett separat kapitel. Vid sidan av allmänna anvisningar innehåller handboken flera praktiska exempel på kommunernas kommunikationslösningar.

Språkversioner

Kuntien verkkoviestintäohje

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1367
ISBN 978-952-213-655-8
År 2010
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1367 kB