Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Produktsök

  

[1] [2] [3] >>>

Finlands Kommunförbunds mål för riksdagens mandatperiod 2011-2015. Välfungerande kommuner tryggar vår välfärd

0.00 €

 

Medborgarbudget i kommuner och landskap I...

0.00 €

 

Kunnan ja kuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteista päättäminen. Beslut om placeringar i kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Dynamiska kommuner. Öppenhet, växelverkan och kompetens som framgångsfaktorer för kommuner

0.00 €

 

Framtidsbilder av kommunerna I detta...

0.00 €

 

Språklagstiftningen och kommunerna. 2 uppl. Vilka...

0.00 €

 

Nycklar till förändringskommunikation i kommunerna

0.00 €

 

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

0.00 €

 

Tanskan malli Selvitys kuntatalouden...

0.00 €

 

Kunnan konserniohje Tämän konserniohjeen tarkoitus...

0.00 €

 

Kuntatalous kohti 2020-lukua ...

0.00 €

 

Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteina

0.00 €

 

Kommunen. En gemenskap mellan människor ...

0.00 €

 

Kommuninvånarens många roller Det är viktigt att...

0.00 €

 

Europeisk deklaration om jämställdhet. En...

0.00 €

 

Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

0.00 €

 

Kom och bygg framtidens kommun Kommunen skapar...

0.00 €

 

Dags för jämställdhet Den europeiska deklarationen...

0.00 €

 

Kommunalval, kandidater och invalda år 2017 ...

0.00 €

 

Mångfald i kommunen. Handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet

0.00 €

 

Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

0.00 €

 

Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa vuonna 2009

0.00 €

 

Ruokapalvelukartoitus 2014 Kunnat joutuvat...

0.00 €

 

Kuntien elinkeinopolitiikan resurssien kohdentuminen vuonna 2016

0.00 €

 

Kuinka johtaa elinvoimaa? Viiden kaupungin...

0.00 €

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki maaseudulla Arvioita...

0.00 €

 

Kuntien työllisyydenhoidon panostukset vuonna 2017

0.00 €

 

Kunnat innovaatioita edistämässä Tämä selvitys...

0.00 €

 

Bildningsförvaltningen i Svenskfinland ...

0.00 €

 

Riktlinjer för bildningen 2030 Riktlinjer för...

0.00 €

 

Uusi talous - uudet haasteet. Euroopan unionin tietopohjainen talous ja Suomen kunnat

0.00 €

 

Kuntaliiton tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019

0.00 €

 

Kuntaliiton eurovaaliohjelma 2019 Kuntaliiton...

0.00 €

 

The programme of the Association of Finnish Local and Regional Authorities for the European elections 2019

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2009

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2010

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2012

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2013

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2015

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2016

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2016

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2017

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2018

0.00 €

 

Kunta tarvitsee palvelustrategian Elinvoimaiselle...

0.00 €

 

Suomen Kuntaliiton tavoitteet eduskunnan vaalikaudelle 2011-2015. Toimivat kunnat suomalaisten hyvinvoinnin turva

0.00 €

 

Kuntien tietotekniikka 2010 Kuntien...

0.00 €

 

Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

0.00 €

 

Osaava kunta. Avoimuus, vuorovaikutus ja osaaminen kunnan menestystekijöinä

0.00 €

 

Riskienhallinta murroksessa Havaintoja kuntien...

0.00 €

 

Kuntalaisen muuttuvat roolit Kuntalaisten huomioon...

0.00 €

 

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja. Sitoumus naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi paikallishallinnossa

0.00 €

 

Kuntatyö ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

0.00 €

 

Näkökulmia kunnallisesta itsehallinnosta Mitä on...

0.00 €

 

Kuntien yhdistymisselvitys - edellytykset, organisointi ja prosessi

0.00 €

 

Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus

0.00 €

 

Hyvällä johtamisella hallittu muutos. Arviointi lähipalveluista muuttuvissa rakenteissa

0.00 €

 

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri ...

0.00 €

 

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri Johtamisen...

0.00 €

 

Hallinnon tukipalvelut kuntakonserneissa ...

0.00 €

 

Tasa-arvo ajan tasalle Eurooppalaisen naisten ja...

0.00 €

 

Kunnasta maakuntaan - siirtymävaiheen järjestelyt ...

0.00 €

 

Sopimusten siirto sote- ja maakuntauudistuksessa ...

0.00 €

 

Time for gender equality The European Charter for...

0.00 €

 

Kohti kumppanuuspohjaista PED-lähikehittämistä ...

0.00 €

 

Kehittyvä tarkastuslautakunta tavoitteiden toteutumisen ja tuloksellisuuden arvioijana

0.00 €

 

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2018 Kuntien...

0.00 €

 

Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä

0.00 €

 

Kaikkien kasvojen kunta. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa

0.00 €

 

Mitä hyvinvointi on kuntalaiselle? - ja miten kunta sen mahdollistaa?

0.00 €

 

Kunnan kultainen kirjasto II - Matka multimediaan jatkuu KuntaSuomi -tutkimuksia nro 33

0.00 €

 

Kaupunkiseutujen kasvukivut. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 15

0.00 €

 

Elinvoimainen kunta. Uusi Kunta 2017 -keskustelualoite

0.00 €

 

Kriisikuntien kuntaliitokset ja ehdotukset niiden kehittämiseksi

0.00 €

 

Tulevaisuuden kuntakuvat Tässä...

0.00 €

 

Reaaliaikaisen arvioinnin hyödyntäminen rakennemuutoksissa

0.00 €

 

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa Kunta luo itse...

0.00 €

 

Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

0.00 €

 

Opiskeluhuollon verkostot ja yhdyspinnat tulevaisuuden kunnassa

0.00 €

 

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 25 kaupungissa vuonna 2010

0.00 €

 

Tuumasta toimeen - välineitä kuntien kulttuuripolitiikan seurantaan ja arvioimiseen

0.00 €

 

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2013

0.00 €

 

Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

0.00 €

 

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2014

0.00 €

 

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV ...

0.00 €

 

Kouluikkunan vuosiraportti 2016 Raportin aineisto...

0.00 €

 

Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi Kuntien...

0.00 €

 

Kouluikkunan vuosiraportti 2017 Raportin aineisto...

0.00 €

 

Sivistyksen suunta 2030 Sivistyksen suunta on...

0.00 €

 

Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019 Selvityksen...

0.00 €

 

Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille

0.00 €

 

Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa. Ohje toimintatavoista sisäympäristöongelmia hoitaville ryhmille ja henkilöille

0.00 €

 

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous. Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille

0.00 €

 

Miten ilmastonmuutoksen hallinta voidaan käytännössä huomioida kunnan päätöksissä ja toiminnassa?

0.00 €

 

[1] [2] [3] >>>