Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Produktsök

  

Räddarna i vardagen Kund- och användarorienterad...

0.00 €

 

Kunta ja seurakunta - yhteistyössä yhteisön hyväksi

0.00 €

 

Kuinka johtaa elinvoimaa? Viiden kaupungin...

0.00 €

 

Kuntaliiton EU-politiikka Kuntaliiton hallitus...

0.00 €

 

Kuntaliiton EU-poliittiset linjaukset Kunnat...

0.00 €

 

Suomalaiset kaupungit kansainvälisinä toimijoina ...

0.00 €

 

Hallinnon tukipalvelut kuntakonserneissa ...

0.00 €

 

Yhteisöllinen innovointi: uutta luova yhteistyömalli

0.00 €

 

Arjen pelastajat Asiakas- ja käyttäjälähtöistä...

0.00 €

 

Kuntien ja kolmannen sektorin projektiyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa. Acta nro 143

0.00 €

 

Rakennemuutoksen taloushyötyjä odotellessa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 17

0.00 €

 

Kaupunkiseutujen kasvukivut. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 15

0.00 €

 

Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

0.00 €

 

Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

0.00 €

 

Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen

0.00 €

 

Vuokratalojen fuusio-opas Oppaassa on selostettu...

0.00 €

 

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2017 ...

0.00 €

 

Perussopimusmalli Kuntayhtymän perussopimusmallin...

0.00 €

 

Maakunnan hallintosääntömalli Luonnos, huhtikuu...

0.00 €

 

Mall för grundavtal Grundavtalsmallen för...

0.00 €

 

Mall för förvaltningsstadga för landskapet Utkast...

0.00 €

 

Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

15.00 €

 

Jätehuoltohankkeet kehitysyhteistyössä sekä pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa

0.00 €

 

Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Acta nro 137

0.00 €

 

Henkilöstö kuntauudistuksissa. Psykologinen johtamisorientaatio muutoksen ja henkilöstövoimavarojen johtamisen edellytyksenä. Acta nro 238

0.00 €

 

Huomispäivän infrastruktuuri. Näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Acta nro 240

0.00 €

 

Kaupunkiseutujen kasvukivut II. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 22. Acta nro 241

0.00 €

 

Elämänhallintaa kuntayhteisössä - kumppanuudet nuorten hyvinvoinnin tukena. Acta nro 244

0.00 €

 

Osaava kunta - rajapinnoilta vahvuutta kuntien toimintaan

0.00 €

 

Kommunförbundets EU-politiska riktlinjer ...

0.00 €

 

Järjestöt maakunnan kumppanina Opas on tarkoitettu...

0.00 €